Вработување во EduSoft

19 October, 2017, 11:17

Бараме мотивирани соработници кои ќе се вклучат во развојот на нова верзија од нашиот веб базиран информационен систем за осигуритенли компании E-Insure (http://www.edusoft.com.mk/e-insure)


Пракса во iborn.net

19 October, 2017, 11:10

Компанијата iborn.net објавува отворен конкурс за практикант на позицијата Софтверски инженер за квалитет на софтвер и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.


Пракса во Адева

18 October, 2017, 13:43

Компанијата Адева организира менторирана платена пракса за full stack девелопер, со можност за вработување. 


Пракса и отворени работни позиции во ДАТА СОЛУШОНС ГРУП

04 October, 2017, 11:10

ДАТА СОЛУШОНС ГРУП ДОО Скопје е холандска компанија со седиште во Ротердам која не


Пракса во ITCrowd

27 September, 2017, 20:59


Вработување во ITCrowd

27 September, 2017, 20:56

ITCrowd is looking for: 


Работа во Нетцетера (Охрид)

25 September, 2017, 16:33

За претставништвото во Охрид, Нетцетера распишува конкурс за есенско/зимска пракса и ведно ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:


Работа во Нетцетера (Скопје)

25 September, 2017, 16:28

За претставништвото во Скопје, Нетцетера распишува конкурс за есенско/зимска пракса и воедно ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следните линкови:


Вработување во Интервеј

20 September, 2017, 10:09

Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на најсовремени ИТ решенија базирани на најнова технологија. Нашите клиенти се банки, пензиски фондови, инвестициски фондови и други финансиски институции во Македонија и САД.


Вработување во Нетцетера во Охрид

18 September, 2017, 14:33

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните работни позиции:

  • Software Engineer
  • iOS Engineer
  • Android Engineer