Компанијата Netcetera објавува три огласи за вработување. Повеке информации може да се најдат подолу.

 

Огласи за пракса во Нетцетера во Скопје, Охрид и Битола

 

== Оглас 1

Нетцетера објавува отворени конкурси за пракса во пристаништето во Скопје и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат на една од следниве позиции:

 

== Оглас 2

Нетцетера објавува отворен конкурс за пракса во пристаништето во Охрид и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат за:

 

== Оглас 3

Нетцетера објавува отворен конкурс за пракса во пристаништето во Битола и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат за:

 

 

Огласи за работа во Нетцетера во Скопје, Охрид и Битола

 

== Оглас 1

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните позиции:

 

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

 

https://jobs.netcetera.com.mk

 

== Оглас 2

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните работни позиции:

 

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

 

https://jobs.netcetera.com.mk

 

== Оглас 3

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Битоа, отворени се следните работни позиции:

 

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

 

https://jobs.netcetera.com.mk

 

 

 

1