Студентска служба
Просториите на Студентската служба на ФИНКИ се наоѓаат спроти кабинет 117. 
Студентската служба е достапна за студентите секој работен ден, во период од 09:00 - 12:00 часот.
Информации за референтите кои работат во студентската служба можете да најдете на следниот линк
Контакт
Моб: 070/302-440 (13:00 часот до 15:00 часот )