Контакт

Адреса
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
"Руѓер Бошковиќ" 16
P.O. Box 393
1000 Скопје, Република Македонија
 
 
Телефони
+389 2/ 3070-377, Декан
+389 70/302-440, Студентски прашања 
+389 2/ 3088-222, Факс 
 
E-mail 
 
Можете да ја користите и следната контакт форма за да не контактирате.