FINKI ILT 2018#2 DevOps

29 May, 2018, 13:16

Ве информираме дека од 29-31.05.2018 ќе се одржи вториот ФИНКИ ILT 2008#2, насочени кон споделување на знаења и искуства меѓу ИКТ компаниите.


Предавање, микс на технологии кои се меѓусебно поврзани - .Net Core, Docker и AWS

11 May, 2018, 10:18

Краток вовед за развивање на мултиплатформски апликации користејќи Dotnet Core технологија. Запознавање со поимот контејнер и докер платформата. Запознавање со Амазон Облак сервисите, со посебен акцент на сервисот ECS (Elastic Container Service).


Интерактивна работилница за информациска безбедност

10 May, 2018, 11:52

На ден 11.05.2018 година во просториите на Амфитеатрот на ФИНКИ од 13:00 часот ќе се одржи интерактивна работилница за информациска безбедност. Работилницата ќе ја води: Божидар Спировски, Chief Information Security Officer од комапнијата H4.


Отворен ден на ФИНКИ

08 May, 2018, 10:11

На 12 мај 2018 година (сабота) со почеток во 11 часот, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство организира Отворен ден, на коj идните студенти ќе имаат ушт


DevOps workshop и гостинско предавање

08 May, 2018, 9:54

ФИНКИ во соработка со компанијата Kiwi.com организира работилница која ќе покрие теми од DevOps полето и реалните предизвици и решенија кои ги носи платформата Kiwi.com.


Покането предавање за .NET Core

08 May, 2018, 9:41

На ден 09.05.2018 (среда) од 09:00 до 11:00 часот во амфитеатарот на Технолошки факултет ќе се одржи покането предавање на тема .


Покането предавање на ФИНКИ од Dr. Heinz Kabutz

07 May, 2018, 15:28

ФИНКИ со големо задоволство ви го претставува поканетото предавање во организација на JUG.MK.


Покането предавање: Page Object Model

07 May, 2018, 15:22

На ден 08.05.2018 (вторник) од 15:00 до 17:00 часот во просторија Амфитеатар на ФИНКИ ќе се одржи покането предавање од страна на