Организација на работилница во SIARS проектот

03 April, 2016, 0:00

Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, ФИНКИ ја организира 4тата работилница.


Конференција во рамките на ХИПОН

09 October, 2015, 16:59

Е-модули за хистопатологија: значајна онлајн алатка наменета за студенти, истражувачи и професионалци – ХИПОН“ е проект кофинансиран од Програмата за доживотно учење на Извршната едукативна аудивизуелна и културна агенција на Комисијата на Европска унија, предво


Конференција во рамките на ХИПОН

30 June, 2015, 16:34

Е-модули за хистопатологија: значајна онлајн алатка наменета за студенти, истражувачи и професионалци – ХИПОН“ е проект кофинансиран од Програмата за доживотно учење на Извршната едукативна аудивизуелна и културна агенција на Комисијата на Европска унија, предво