Проект NATO mutli-year science for pease project NATO SPS project G5825 – “Smart Patch for Life Support Systems - SP4LIFE”

02 September, 2021, 9:16

FINKI is a partner in the project NATO mutli-year science for pease project NATO SPS project G5825 – “Smart Patch for Life Support Systems  - SP4LIFE”. The project has started on 10th of March 2021 and it will end on 10th  of March 2024.


Стипендии за подршка на студенти од социјално загрозени семејства и ранливи категории

14 June, 2021, 9:59

Фондацијата Леорон веќе три години активно се залага за подршка на студенти од ранливи категории, запишани на државните универзитети во Република Северна Македонија.

poster.png


ФИНКИ учесник во проект поддржан од иновациските ваучери на ФИТР

28 April, 2021, 12:11

ФИНКИ, со поддршка на иновациските ваучери од ФИТР, учествуваше во изработка на физибилити студија за подобрување и оптимизација на производите и капацитетите на компанијата Hoyo Tech


Онлајн семинар за настава по Математика

27 April, 2021, 11:22

Во рамки на Еразмус проектот ITEM на 28 и 29 Април 2021 ќе има онлајн семинар "iTEM School in Mathematics Learning & Teaching / 28th & 29th of April 2021"


Вебинар за Математичка едукација

11 September, 2020, 0:41

On the 16th of October 2020 (the exact time will be announced soon) the iTEM Project organizes a webinar in Mathematical Education. 

The webinar will take place through Zoom and is special tailored for Math teachers & students.


„Наука за деца”

06 May, 2020, 18:54

Нашата веб страница ќе започне со работа во среда, 6 Мај 2020 на пладне. http://naukazadeca.mk/


ЕРАЗМУС + конкурс 2018/19

19 June, 2018, 13:32

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.


ФИНКИ е дел од меѓународната мрежа EnetCollect

05 June, 2018, 13:22

ФИНКИ е учесник во EnetCollect, голема меѓународна мрежа финансирана од COST во која се вклучени над 100 учесници од Европа и други земји. Целта на аккцијата е да создаде подлога за истражувања и иновации во областа на изучувањето на јазиците со помош на crowdsourcing.


Start of the GLAT project

14 November, 2017, 15:56

FINKI is a partner in the project GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking. GLAT (2017-1-HR01-KA201-035362) is a project under the Erasmus+ Programme, Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for school education.