Вебинар за Математичка едукација

11 September, 2020, 0:41

On the 16th of October 2020 (the exact time will be announced soon) the iTEM Project organizes a webinar in Mathematical Education. 

The webinar will take place through Zoom and is special tailored for Math teachers & students.


„Наука за деца”

06 May, 2020, 18:54

Нашата веб страница ќе започне со работа во среда, 6 Мај 2020 на пладне. http://naukazadeca.mk/


ЕРАЗМУС + конкурс 2018/19

19 June, 2018, 13:32

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.


ФИНКИ е дел од меѓународната мрежа EnetCollect

05 June, 2018, 13:22

ФИНКИ е учесник во EnetCollect, голема меѓународна мрежа финансирана од COST во која се вклучени над 100 учесници од Европа и други земји. Целта на аккцијата е да создаде подлога за истражувања и иновации во областа на изучувањето на јазиците со помош на crowdsourcing.


Start of the GLAT project

14 November, 2017, 15:56

FINKI is a partner in the project GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking. GLAT (2017-1-HR01-KA201-035362) is a project under the Erasmus+ Programme, Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for school education.


Организација на работилница во склоп на проектот SIARS

07 April, 2017, 15:39

Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, од 10-ти до 11-ти април во Скопје, ФИНКИ ја организира 7-та работилница.


Состанок на COST акцијата PARSEME во Струга

06 April, 2016, 11:04

Professor from FINKI organizes the 6th general meeting for the COST Action PARSEME - PARSing and Multi-word Expressions.


Учество на конференцијата GLISTEN Erlangen 2016

05 April, 2016, 0:00

In the framework of COST action CM1207 GLISTEN – GPCR – Ligand interactions structures, and transmembrane signaling, professor from FINKI will participate in the conference GLISTEN Erlangen 2016 and on the MC meeting in Erlang


Учество на CryptoAction Symposium

04 April, 2016, 0:00

Professor from FINKI will attend the CryptoAction Symposium as an activity in the COST action IC1306 “Cryptography for Secure Digital Interaction”) in Budapest, Hungary.