Организација на работилница во склоп на проектот SIARS

07 April, 2017, 15:39

Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, од 10-ти до 11-ти април во Скопје, ФИНКИ ја организира 7-та работилница.


Состанок на COST акцијата PARSEME во Струга

06 April, 2016, 11:04

Професор од ФИНКИ ја организира 6-тата генерална конференција на COST акцијата PARSEME - PARSing and Multi-word Expressions.


Учество на конференцијата GLISTEN Erlangen 2016

05 April, 2016, 0:00

Во рамки на COST акцијата CM1207 GLISTEN – GPCR – Ligand interactions structures, and transmembrane signaling, професор од ФИНКИ ќе учествува на конференцијата Erlangen 2016 и на работниот состанок во Erlangen, Germany.


Учество на CryptoAction Symposium

04 April, 2016, 0:00

Професор оф ФИНКИ учествува на CryptoAction Symposium како активност во COST акцијата IC1306 “Cryptography for Secure Digital Interaction”) во Будимпешта, Унгарија.


Организација на работилница во SIARS проектот

03 April, 2016, 0:00

Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, ФИНКИ ја организира 4тата работилница.


Конференција во рамките на ХИПОН

09 October, 2015, 16:59

Е-модули за хистопатологија: значајна онлајн алатка наменета за студенти, истражувачи и професионалци – ХИПОН“ е проект кофинансиран од Програмата за доживотно учење на Извршната едукативна аудивизуелна и културна агенција на Комисијата на Европска унија, предво


Конференција во рамките на ХИПОН

30 June, 2015, 16:34

Е-модули за хистопатологија: значајна онлајн алатка наменета за студенти, истражувачи и професионалци – ХИПОН“ е проект кофинансиран од Програмата за доживотно учење на Извршната едукативна аудивизуелна и културна агенција на Комисијата на Европска унија, предво