Е-модули за хистопатологија: значајна онлајн алатка наменета за студенти, истражувачи и професионалци – ХИПОН“ е проект кофинансиран од Програмата за доживотно учење на Извршната едукативна аудивизуелна и културна агенција на Комисијата на Европска унија, предводен од Проф. Д-р. Андреас Ц. Лазарис од Факултетот за медицина на Националниот Кападостриан Универзитет во Атина, со следниве партнери: Факултетот за медицина на Универзитетот во Загреб, Хрватска, Медицинскиот центар на Универзитетот Радбоунд од Холандија, Центарот за напредно истражување и развој во образовната технологија, (CARDET) од Кипар и Факулетот за информатички науки и компјутерско инженерство од Универзитот „Св.Кирил и Методиј“ од Македонија.

 

 Објавени се избраните апстракти и деталната програма  конференцијата и работилницата 'IMPROVING PATHOLOGY TEACHING” која ќе се одржи во Атина од 22ри до 23ти октомври 2015 година.  Деталите за програмата и примените абстракти може да ги најдете на следниот линк.