Во рамки на COST акцијата CM1207 GLISTEN – GPCR – Ligand interactions structures, and transmembrane signaling, професор од ФИНКИ ќе учествува на конференцијата Erlangen 2016 и на работниот состанок во Erlangen, Germany.

Повеќе информации на http://www.glisten-gpcr.eu/