Код на предмет: 
F18L3S139
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Градење на сигурна крипто-примитива која ќе биде отпорна не само на теориски напади, туку и на практични (side-channel) напади.

Акредитација: