Придружете се на нашиот искусен тим  ИТ професионалци и искористете ја одличната можност да работите во пријателска средина.
 
Нашиот идеален PHP програмер треба да ги има следните -
 
Одговорности:
 
 • Развивање на нови функционалности
 • Креирање обновлив код и библиотеки за идна употреба
 • Оптимизирање на апликации за максимална брзина и приспособливост
 • Тимска работа со колеги и клиенти
 • Почитување и следење на дадени временски рокови
 
Вештини и квалификации: 
 
 • Одлично познавања на web markup, вклучувајќи HTML5 и CSS3
 • Одлично познавање на објектно ориентиран PHP јазик
 • Солидно работно искуство во Laravel 5+ или друг MVC framework
 • Добро познавање на MySQL.
 • Основно разбирање на алатките за верзионирање на кодови, git
 
Потребни се:
 
 • 2+ години работно искуство
 • Тимска работа
 • Искуство со работа на повеќе проекти во ист временски период
 • Добро познавање на пишан и говорен Англиски јазик
 • Амбициозност за надградба на вештини и знаења
 
Ако сте подготвени да бидете дел од нашиот тим и ги имате потребните квалификации, пишете ни! За да аплицирате, пратете ни ги вашата биографија и релевантните сертификати и препораки (ако имате) на do@digital-orange.com
1