Почитувани, 

Ве известуваме дека Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) донесе нова програма за партнерство и истата можете да ја погледнете на следниот линк

0