iVote има потреба од амбициозни идни инженери кои се заинтересирани за проширување на нивното знаење во една од областите: развој на софтвер, тестирање на софтвер, инженерство на софтверски барања iVote е софтверска компанија специјализирана за софтвер за изборна модернизација и електронско учење.

 За iVote пишуваа Forbes, InVentures и RedMagazine. Таа е единствена македонска компанија во брошурата на на Европската комисија Secret of Success 2014/2015. iVote е добитник на наградите European Venture Contest 2013 Award Winner и European Business Awards 2014-2015 National Champion. Рокот за аплицирање е до 22.11.2015 година. Ги охрабруваме заинтересираните кандидати за платена пракса и вработување да се пријават на веб страната за кариера во iVote:  http://www.ikrut.com/microsite/pages/iVote/default.html