Универзитетската агенција за франкофонија (УАФ) нуди можности поврзани со финансирање на проекти, мобилност и студентски пракси.
 
Во прилог се можноститеза стипендирање на студентски пракси.
 
-Студентски пракси во копании од Франција или во компании каде се користи францускиот јазик
 
o Конкурс до крајот на јануари за следната календарска година.
o За студенти во последните 2 години на студии
o Студентот сам си ја обезбедува праксата
o Аплицирањето за помош оди преку агенцијата
o Стипендирање од 600 до 800 евра месечно
o Времетрање од 1 до 3 месеци -Студентски пракси во македонски компании со францукски капитал/управување
o За првпат годинава, сеуште не докрај дефинирано
o До 150 евра месечно
 
Помош за унапредување на познавањето на францускиот јазик во Францускиот културен центар, до 30-40 часови, за кандидатите кои ќе добијат стипендирање од агенцијата.
 
Повеќе информации во прилог, како и на