Сеавус и Сеавус едукативниот и развоен центар ја организираат првата конференција за нови безжични технологии „Next generation wireless" која ќе се одржи на 5 декември 2015 г. од 10:00 часот во просториите на Сеавус Инкубатор во Скопје.

 

 

На конференцијата ќе бидат покриени теми од Wi-Fi на 60GHz до ултра брз 5G,а предавачи се врвни македонски и интернационални експертикоиќе ги претстават своите најнови сознанија и истражувања на ова поле.

 

 

Сеавус и Сеавус едукативниот и развоен центар ги покануваат сите заинтересирани студенти да присуствуваат на конференцијата. Влезот е бесплатен, но потребна е резервација на следната веб страна:http://career.seavus.com.