Рокот за аплицирање за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

се продолжува до 22.10.2015 година. Право на учество имаат студенти и млади претприемачи на возраст од 18 до 30 години.
 
Во прилог се објавени повикот, упатството за пишување на бизнис план и соопштение за продолжување на повикот: