Во периодот од 4 мај до 9 мај 2015, на ФИНКИ ќе гостува д-р Снежана Христова професор на Факултетот за математика и Информатика при Универзитетот во Пловдив, Бугарија, во рамки на Еразмус програмата за мобилност.

Во текот на својот престој професорката ќе одржи серија предавања на тема „Математематичко моделирање и Компјутерски симулации“.

 
 
 
Предавањата ќе се одвиваат според следниот распоред:
  • Вторник, 05.05.2015 од 10:00 до 12:00 во училницата 203 на ТМФ
   • Basic principles of modeling. Types of models.
   • Static models with application to economics.
  • Четврток, 07.05.2015 од 14:00 до 16:00 во училницата 203 на ТМФ
   • Dynamic discrete models with application to biology, economics ets.
   • Dynamic continuous models with application to biology, medicine and engineering
  • Петок, 08.05.2015 од 9:00 до 10:00 во барака 3.1
   • Stochastic models and applications

На предавањата можат да присуствуваат сите заинтересирани студенти, соработници и наставници.