Во среда, 15.04.2015 година, со почеток во 12:00 часот во новиот амфитеатар на
ФИНКИ ќе се одржи предавање на тема: „Computational and behavioral studies of Parkinson`s disease“ од професорот Ahmed Moustafa од University of Western Sydney од Австралија (http://marcs.uws.edu.au/people/ahmed-moustafa).

Сите заинтересирани се поканети на предавањето.