Geeks of Wheels е серија на настани насочени кон младите, кои сакаат да бидат во тек со најновите технологии и бараат професионален развој во ИТ светот. Geeks on Wheels е успешно реализиран од страна на студент-партнерите на Microsoft во Естонија, Финска, Литванија и Бугарија.

Целта на настанот е да се испираат студентите во различни универзитети и училишта, да се споделат искуства, и да се раскажат со еден интересен и забавен начин како можат да го променат светот со мал код и многу ентузијазам.

Повеќе информации за настанот можете да најдете на овој линк.