МЦА објавува пракса за КОВИД периодот со фокус на backend технологии, со можност за вработување.

Огласот можете да го погледнете тука.

1