Компанијата Seavus започнува со талент програма која е наменета за студенти од техничките факултети и со која би имале можност за вработување по завршување на истата.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

1