iVote (www.ivote.mk) има потреба од амбициозни дипломирани ИТ инженери или студенти од завршна година на студии во една од областите: развој на ASP.NET софтвер, тестирање на софтвер, инженерство на софтверски барања. Ги охрабруваме заинтересираните кандидати за вработување или платена пракса да се пријават на веб страната за кариера на iVote:

http://www.ikrut.com/microsite/pages/iVote/default.html

iVote е софтверска компанија со меѓународни клиенти специјализирана за софтверски продукти за изборна модернизација, електронско учење и електронска трговија. За iVote пишуваа  Forbes, InVentures и RedMagazine. Таа е единствена македонска компанија во брошурата на Европската комисија Secret of Success 2014/2015. iVote е добитник на наградите European Venture Contest 2013 Award Winner и European Business Awards 2014-2015 National Champion.

1