Почитувани,

На ден 13.10.2020 (вторник) од 10:00 е закажана јавна одбрана на докторска дисертација на кандидатот Виктор Стојкоски со наслов "Динамика на кооперација на генерализирана реципрочност во комплексни мрежи".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.