Објавена е финална верзија на распоредот за зимскиот семестар за академската 2017/2018 година. Распоредот можете да го најдете на Огласна табла.