Почитувани,

Oбјавени се списоци на примени студенти на ФИНКИ на втор циклус на студии за академската 2020/2021 година, како и потребните документи за упис.

Дополнување на решение за прием.