Почитувани,

Oбјавени се списоци на примени студенти на ФИНКИ на втор циклус на студии (втор рок) за академската 2022/2023 година, како и потребните документи за упис.