Пријавувањето на кандидатите за првиот уписен рок на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ќе се одржи на 17-ти и 18-ти август 2017 година (9:00 - 14.30 часот).

Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација. 

Повеќе информации за уписите може да следите на порталот на идни студенти на ФИНКИ join.finki.ukim.mk и на сајтот на ФИНКИ во делот уписи на додипломски студии.

ukimslider.jpeg

0