Почитувани студенти,

 
Во врска со претстојните избори за претседател и членови на факултетско студентско собрание на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство кои ќе се одржат на 23.12.2020 од 10:00 до 14:00 се објавуваат упатството за работа на изборната комисија, листата на кандидати, гласачкото ливче и избирачкиот список. Поради актуелната епидемиолошка состојба изборите ќе се одвиваат електронски преку факултетскиот систем izbori.finki.ukim.mk, кој гарантира анонимност при гласањетo.
 

Од Изборната комисија