По завршувањето на првиот уписен рок на ФИНКИ, за сметка на рангираните пријавени кандидати кои не донесоа документи за запишување, останаа слободни места за вториот уписен рок на повеќето насоки и тоа:

Насока

Државна

  Кофинансирање

Софтверско инженерство и информациски системи на англиски јазик – 6 или 8 семестри

0

24

Интернет, мрежи и безбедност - 6 или 8 семестри

0

7

Компјутерска едукација – 8 семестри

13

0

Компјутерски науки - 6 или 8 семестри

0

54

Компјутерско инженерство – 6 или 8 семестри

29

70

Примена на информациски технолопгии - 6 или 8 семестри

0

3

Софтверско инженерство и информациски системи – 6 или 8 семестри

0

4

Стручни студии за програмирање – 4 или 6 семестри

0

37