Објавен е распоред на испити во августовска испитна сесија за академската 2016/2017 година. Распоредот можете да го најдете на Огласна табла.