Објавен е распоред на втори парцијални испити во зимски семестар. Истиот може да го видите на огласна табла.