Се распишуваат избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание на ФИНКИ.

Повеќе детали може да се најдат на следниот линк.