Ве известуваме дека во период од 14.01.2019 - 16.01.2019 год, службата за издавање на уверенија која се наоѓа помеѓу бараките 2 и 3, нема да работи.

Сите потребни документи и уверенија може да ги подигнете од студентска служба од 9 до 12 часот и од 13 до 15 часот.

За уверение за редовен студент потребно е електронски да поднесете барање со кое од наша страна ќе добиете документ електронски пополнет.Оваа постапка се спроведува бидејќи сите образци кои се пополнети на рака не се прифаќаат од страна на другите институции.