Во рамките на проектот CleanBreathe на ФИНКИ, а во соработка со Магдебург-Стендал универзитетот за применети науки од Германија, оваа недела, од 4.12.2022 до 9.12.2022 организирана е работилница во која учествуваат студенти од Германија и студенти од ФИНКИ.

Проектот CleanBreathe е проект на ФИНКИ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје чии цели се:

  1. Зголемување на свесноста за загадувањето преку едукација и директно учество на граѓаните
  2. Користење на голем број, ефтини сензори за предвидување на загадувањето
  3. Градење на оддржлив бизнис модел за продукти и апликации кои го мерат загадувањето и ја зголемуваат свесноста за проблемите со загадувањето.

Целта на работилницата е зголемување на свеста за загаденоста на воздухот преку интервенции и иновативен дизајн на продукти и апликации. Презентацијата на проектите на студентите ќе се оддржи во петок, 9.12.2022 од 14:00 во просториите на Netaville.

0