Почитувани,

И оваа година традиционално ќе се одржи свечено доделување на дипломи на сите дипломирани и магистрирани студенти од 2017-та година, како и награди и пофалници за студентите кои во учебната 2016/17 година ја завршиле со успех 9.5 и над 9.5. Присуството на настанот за наградените студенти е задолжително.

Завршиле I студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 60 кредити

Индекс Презиме Име Поч.година Насока Статус Кредити Просек
161509 Јанковиќ Душица 2016 Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 72,00 9,58
161030 Маркоски Марко 2016 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 60,00 9,60
161041 Наков Методи 2016 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 72,00 9,75
163035 Неделковски Иван 2016 Студии за примена на е-технологии Редовен 60,00 9,90
163038 Николовски Мирко 2016 Студии за примена на е-технологии Редовен 72,00 9,67
163008 Пандуловска Андријана 2016 Студии за примена на е-технологии Редовен 72,00 9,58
161017 Поповски Горјан 2016 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 78,00 9,62
161515 Ристески Стефан 2016 Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 60,00 9,60
161019 Талески Илчо 2016 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 60,00 10,00
161009 Тасевски Никола 2016 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 72,00 9,58
161501 Тодоровска Ана 2016 Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 72,00 9,50

 

Завршиле II студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 120 кредити

Индекс Презиме Име Поч.година Насока Статус Кредити Просек
151005 Божиноска Александра 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 132,00 9,77
151012 Деспотовски Александар 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 150,00 9,68
151038 Домазетоски Виктор 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 132,00 9,77
151003 Јанчевски Андреј 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 150,00 10,00
151013 Калајџиески Јован 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 138,00 9,70
151101 Ламески Јане 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 144,00 9,79
151002 Митров Горан 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 138,00 9,91
151502 Стеваноски Божидар 2015 Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 138,00 10,00
151015 Стојановски Зафир 2015 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 138,00 9,57
152001 Ќорвезироски Војдан 2015 Студии за мрежни технологии Редовен 132,00 9,55

 

Завршиле III студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 160 кредити

Индекс Презиме Име Поч.година Насока Статус Кредити Просек
141004 Додевска Лоди 2014 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 198,00 9,52
141254 Јофче Наси 2014 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 204,00 9,74
141032 Коруноски Младен 2014 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 246,00 9,83
141501 Крстова Алиса 2014 Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 204,00 9,50
141030 Миленкоски Мартин 2014 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 186,00 10,00
141080 Митревски Благој 2014 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 186,00 10,00
141504 Најдов Сашо 2014 Англиски - Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 186,00 9,55
142010 Стојановска Фросина 2014 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 192,00 9,66
142005 Тошевска Мартина 2014 Студии за компјутерски науки и инженерство Редовен 186,00 9,61

 

Забелешки по однос на објавената листа, студентите може да доставуваат до 14.03.2018 година во Службата за студентски прашања од 09:00 до 12:00 h.

Скопје, 07.03.2018 год. Деканат на ФИНКИ