Почитувани,

И оваа година традиционално ќе се одржи свечено доделување на дипломи на сите дипломирани и магистрирани студенти од 2019-та година, како и награди и пофалници за студентите кои во учебната 2019/20 година ја завршиле со успех 9.5 и над 9.5. Присуството на настанот за наградените студенти е задолжително.

Завршиле I студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 60 кредити.

Завршиле II студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 120 кредити

Завршиле III студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 180 кредити

Забелешки по однос на објавената листа, студентите може да доставуваат до 11.03.2020 година во Службата за студентски прашања од 09:00 до 12:00 h.

Скопје, 05.03.2020 год. Деканат на ФИНКИ