Се известуваат студентите дека промена на предмет може да се изврши најдоцна до 06.03.2020 година.

Промена на предмет може да вршат сите студенти без разлика дали имаат донесено документи за упис на семестар.