Рокот за пополнување на анкетите е продолжен до 28.02.2020.

За логирање на системот за анкети треба да ја користите вашата емаил адреса и лозинка на iKnow системот (што го користевте и при уписи). Доколку ја имате заборавено лозинката, истата можете да ја промените во делот заборавена лозинка (https://is.iknow.ukim.mk/Account/ForgotPassword). 
Доколку сакате да се логирате преку CAS со вашиот индекс како корисничко име треба да отворите finki.iknow.ukim.edu.mk, а после успешното логирање во истиот прозорец да се пренасочите кон anketi.finki.ukim.mk.