Почитувани студенти,

Рокот за одбрана на дипломскиот труд е продолжен до 20.11.2020 година.