Почитувани,

Прелиминарна ранг листа на примените кандидати кои ги исполнуваат условите за упис во вториот рок на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје во учебната 2020/2021 за студиската програма од трет циклус студии – докторски студии КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство

Примени кандидати:

Agron Bexheti
Благој Димовски
Дејан Здравковски