Почитувани студенти,

На следниот линк е прелиминарната листа на примени студенти на трет циклус студии, студиска програма Компјутерски науки и инженерство.