Почитувани студенти,

На следниот линк е прелиминарната листа на примени студенти на трет циклус студии, студиска програма Информатика.