На трет циклус студии на насоката Компјутерски Науки и Инженерство на ФИНКИ за учебната 2021/22 година примени се кандидатите пријавени под кодовите FIN0205982, FIN1203992 и FIN1712994.

Кандидатите имаат право на приговор кој може да го испрати на iii-finki@ukim.edu.mk до 20.10.2021.