Распоредот на часови и распределбата по групи може да ги најдете на огласна табла
 
НАПОМЕНА: Промена на група е дозволена само доколку постои преклопување со друг предмет. Електронска молба за промена се доставува преку системот http://molbi.finki.ukim.mk во точно дефинирани рокови кои ќе бидат поставени на системот.