Распоредот на часови е во прилог на соопштението или може да го најдете на огласна табла. Распределбата по групи можете да ја најдете исто така на следниот линк.
 
НАПОМЕНА: Промена на група е дозволена само доколку постои преклопување со друг предмет. Електронска молба за промена се доставува преку системот http://molbi.finki.ukim.mk во точно дефинирани рокови кои ќе бидат поставени на системот.