Почитувани студенти,

Ве известуваме дека на 03.10.2022 година во 15:00 часот во Филхармонија на Република Северна Македонија ќе се одржи првиот академски час за учебната 2022/2023 година на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

На првиот академски час се поканети сите новозапишани студенти.

Наставата почнува во вторник (04.10.2022) согласно распоред кој ќе биде дополнително објавен на нашата веб страна. Предавањата ќе се одвиваат со физичко присуство.

0