Компанијата Нетцетера објавува два огласи за работа (Скопје и Охрид) и два огласи за пракса (Скопје и Охрид). Во продолжение се деталите за огласите:

 

 

== Оглас 1

 

За претставништвото во Скопје, Нетцетера распишува конкурс за тромесечна пролетна пракса и воедно ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следните линкови:

Software Engineer

Linux/DB

 

 

== Оглас 2

 

 

За претставништвото во Охрид, Нетцетера распишува конкурс за тромесечна пролетна пракса и ведно ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк.

 

 

== Оглас 3

 

 

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните работни позиции:

Software Engineer

.NET Software Engineer

Android Engineer

iOS Engineer

Testing Engineer

Linux System Engineer

Database Administrator

Application Support Specialist

Web Designer/Front-end Developer

 

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк.

 

== Оглас 4

 

Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните работни позиции:

Software Engineer

.NET Software Engineer

iOS Engineer

Android Engineer

 

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк

 

 

 

 

1