Компанијата PeopleWeek SA објавува оглас за пракса.

Повеќе детали може да се најдат на следниот лник.

1