Компанијата Loka (loka.com) ја објавува својата четврта DevOps пракса за студентите на Финки. На праксата се работи на DevOps практики и технологии: Git култура, CI/CD pipelines, Docker, Kubernetes, AWS како Cloud платформa и IaC (Infrastructure as a code). Праксата вклучува теоретско изучување на практиките и практична примена на наведените технологии и Cloud платформи преку имплементирање на комплетен CI/CD pipeline за даден проект со multi environment решение.
Заинтересираните кандидати може да се пријават на следниот линк: https://loka.bamboohr.com/careers/169?source=aWQ9Mjg%3D

1